Binali YILDIRIMAk Parti Genel Başkanı

Man Logo
Elektrik Hatları Yer Altına Alındı

Yılların yıprattığı Şehir içi Enerji nakil hatlarımızın yeraltına alınarak daha çok güvenli hale getirilerek halkımızın can ve mal güvenliğini sağladık Bu Çalışmalarımız halen devam etmektedir.
Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde İlçemizde 20 Km lik Mobessa Kamera şebekesinin yapımına başladık, Bununla da Halkamızın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışmaktayız.